Certifieringar i Kalifornien

Det finns ett flertal olika certifieringar i Kalifornien där vingårdarna väljer att ansluta sig till en eller flera olika certifieringar vilket också speglar dem olika sätten att jobba hållbart.

I Sverige är vi vana med begreppet ekologiskt, där man utgår ifrån hur själva processen har gått till i vingården. För att få kalla sig ekologiskt krävs att man följer vissa regler och tar bort skadliga tillsatser och bekämpningsmedel med mera.

Något som även blivit populärt är att jobba biodynamiskt där man inte bara tar bort skadliga tillsatser utan också har ett flertal olika regler att följa när det kommer till naturliga preparat man ska tillsätta istället för konstgödsel i sina vingårdar, kompostera på ett visst sätt mm. Detta har sitt ursprung från antroposofin och Rudolf Steiner. Idén bygger på att man ska ha jorden i fokus, inte växterna. Biodynamiska vinodlingar får inbland kritik för dess mer mystiska inslag då Steiner menar att jorden och marken också påverkas av kosmiska krafter. Det anses bland annat fördelaktigt att bearbeta jorden, så och plantera när månen är i nedan och skördar gör man bäst vid nymåne.

LÄS MER OM BIODYNAMISKA VINER HÄR

Både ekologisk och biodynamiska certifieringar får ibland kritik för att de missar många aspekter kring vinproduktionen vilket har skapat ett behov av ett bredare perspektiv, vilket kallas för hållbar vingård. Det innebär att man inte bara tagit hänsyn till vad som händer på vingården utan också sakerna runtomkring. Här pratar man om att belysa tre olika områden, så som miljöfrågan, sociala frågor som personalens levnadsvillkor och rättvisa samt ekonomisk hållbarhet som handlar om ett få en accepterad lönsamhet så man kan fortsätta att utveckla verksamheten.

Certified Sustainable California

Denna certifiering är tänkt att kunna implementeras av vinindustrin och bygger på att man jobbar med att vara hållbar i alla led. Man har ex, tagit fram rekomendationer kring vattenförbrukning och hur man kan samla vatten i reservoarer, droppbevattna vinrankorna. Man har tips kring att jobba energismart och hjälpa till att minska energiförbrukningen på vinerierna samt exempelvis installera solceller på anläggningen. Man ska också ha ett system för skadedjursbekämpning, hälsosam jord, avfallshantering och djur och växters habitat. Det inkluderar också att förebygga hållbarhet inom sitt närområde och sina anställda samt distributionskedjan.

Är en certifiering med undergrupperna

Certified California sustainable vineyard
2 584 certifierande vineyards och 38 % av all vinodling till areal.

Certified California sustainable Winery
188 certified Wines produce 202 million cases (80 % of California wine).

Certified Sustainable California
20 million cases, 228 million bear the logo.

Vid sidan av Certified Sustainable California finns det ett flertal organisationer som hjälper vingårdarna att bli mer hållbara. Dessa har under flera år erbjudit utbildningar och certifieringar för få vingårdarna att börja använda mer hållbara sätt i vinproduktionen. Var och en med sina egna regler och logotyper. Några av de mer vanliga är Lodi Rules-certified green, Napa green vineyard and winery, Sonoma County-sustainable farmed grapes,  California green business network and Demeter certified biodynamic.

LÄS OM BONTERRA OCH HUR MAN VISAR VÄGEN INOM HÅLLBARHET

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.