Ingrediens: G-Gin Classic av Skånska Spritfabriken