Rooidraai – vingården som är Fairtrade-certifierad

Vad innebär det egentligen att en produkt, som till exempel en flaska vin, är Fairtrade-märkt? Och hur bidrar Fairtrade-certifieringen till en bättre värld? Bland annat genom att de anställda på en sydafrikansk vingård kunde öppna en förskola.

När bakgrunden till varför Rooidrai blev en Fairtrade certifierad vingård presenteras behöver vi börja lite tidigare. 

Vingården som startade skola

– Innan förskolan Masakane Dagsorg öppnades drev arbetarnas barn runt på vingårdarna medan föräldrarna arbetade. De fick inte tillräckligt med mat under dagen och när de sedan började skolan fick de kämpa för att hänga med i studierna eftersom de hade kunskapsluckor, säger Marisan de Weerdt, skolans rektor.

Fairtrade är kanske inte det första du kommer att tänka på i samband med vin. Men det finns faktiskt Fairtrade-märkta vingårdar, den sydafrikanska vingården Rooidraai är en av dem. Här har man dessutom använt sina Fairtrade-medel till att öppna en förskola för vingårdsarbetarnas barn. Det här har höjt livskvalitén avsevärt för barnen som tidigare tillbringade sina dagar lite varstans bland vinrankorna när föräldrarna arbetade. Tyvärr ofta utan att få i sig tillräckligt med mat och utan trygghet och skolgång.

Vad krävs för att bli fairtrade certifierad

För att en vingård ska kunna bli Fairtrade certifierad finns bland annat en lönemodell att gå efter. På en Fairtrade-certifierad farm ligger lönerna en bra bit över de statligt fastställda minimilönerna, vingårdsarbetarna får en lön som går att leva ett anständigt liv på vilket är långt ifrån självklart i landet. En Fairtrade-certifierad vingård måste också ha en hållbar produktion vilket bidrar till en bättre miljö. Exempel på detta är uttryckliga begräsningar för kemikalieanvändning. En annan fördel med Fairtrade-certifieringen är att odlarna får bättre förutsättningar för att förbättra villkoren för sina anställda. Varje gång någon handlar en Fairtrade-märkt produkt får nämligen odlaren en premie som måste gå till lokalsamhällets utveckling, som till exempel till att bygga en skola. Det är de anställda som själva bestämmer hur pengarna ska användas. Dessutom bidrar Fairtrades kriterier för certifieringen till att motverka barnarbete och diskriminering. Producenten ansöker själv om att få bli Fairtrade-certifierad och betalar för det. Saknar man finanserna kan man ansöka om medel till en del av kostnaden. I Sydafrika finns idag cirka 26 producenter som driver vingårdar eller plantage.

En av de största druvleverantörerna till KWV

Rooidrai är en stor vinfarm i Western Cape. Här odlar man druvor men gör inget vin själva utan är bland annat en av KWV’s största druvleverantörer. Förutom druvodling bedriver man omfattande fårskötsel och producerar både kött och ull. Ägarfamiljen har länge varit socialt engagerade och sätter en stolthet i att ha god personalpolicy, något som inte nödvändigtvis är så vanligt i Sydafrika. För några år sedan tog man steget fullt ut och gick med i Fairtrade och anslöt sig därmed till certifieringens uppförandekod och kontroller. En intressant detalj är att Rooidrai är en av få sydafrikanska vingårdar som har en betydande mekanisering, man äger bland annat flera skördemaskiner. Detta gör att gårdens produktivitet blir högre, vilket gör att ekonomin blir stabilare och att man inte behöver anställa så många säsongsarbetare. Det gör att man istället kan arbeta med fast anställd personal som också bygger upp en bättre kunskap kring vinproduktion. Högkvalitativt vin krävs för att det ska gå att få ut det lite högre pris som Fairtrade innebär. Till de fast anställda och deras familjer tillhandahåller man också bostäder, små enfamiljshus med rinnande friskt vatten och egna toaletter och badrum.

Förskolan

Förskolan Masakane Dagsorg har funnits sedan 2015. Planeringen startade 2011 när förskolans huvudägare, vingårdarna Rheeboksfontein och Saamstaan, blev Fairtrade-certifierade. Tillsammans med de två andra Fairtrade-certifierade gårdarna Rooidraai och Constantia, kunde Masakane Dagsorg grundas efter att deras gemensamma Fairtrade-premier sparats under tre år. Idag går 77 barn, i åldrarna tre månader till sex år, på förskolan. Varje morgon hämtas de upp med en skolbuss och körs till skolbyggnaden som har fem klassrum, kök, kontor och en stor lekplats.

– Innan förskolan Masakane Dagsorg öppnades drev arbetarnas barn runt på vingårdarna medan föräldrarna arbetade. De fick inte tillräckligt med mat under dagen och när de sedan började skolan fick de kämpa för att hänga med i studierna eftersom de hade kunskapsluckor, säger Marisan de Weerdt, skolans rektor.

Dyra skolor

I Sydafrika är förskolorna privata, utan stöd från regeringen. Avgifterna blir därför höga och många familjer har inte råd då de ekonomiska klyftorna är stora i landet. Därför blir Fairtrade-stödet ännu viktigare, för att kunna ge barnen en trygg och meningsfull tillvaro när föräldrarna arbetar.

Förskolan Masakane Dagsorg ligger i vinlandskapet Malmesbury i Western Cape. En typisk dag på förskolan innehåller undervisning i ämnen som matte och språk, mycket lek. Det erbjuds bland annat roliga aktiviteter som dans och andra kreativa uttryck. Huvudsyftet med verksamheten är att barnen ska ha en självklar plats där de blir mätta, är trygga, har roligt och får grundläggande färdigheter för att klara av skolan i framtiden.

– Vi vill ge barnen och deras föräldrar hopp om en bättre framtid genom att erbjuda bra mat, kärlek och utbildning. Masakane Dagsorg hjälper de att våga drömma, de behöver inte bli vingårdsarbetare utan vi vill att de ska ha möjligheten att bli framgångsrika i just den karriär de själva drömmer om. Vi hoppas kunna ge de här barnen grundläggande färdigheter för att klara av skolan och bli självständiga vuxna, avslutar Marisan de Weerdt.

Läs mer

Deutz – ett anrikt champagnehus som fyllt 180 år

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.