Toppchefer för Vin & Sprit fick enorma bonusar

Det finns mängder av olika typer av bonusar som vi stöter på i vårt vardagliga liv. Några exempel är miljöbonusen för klimatsmarta bilar och casino bonusen, som du kan läsa mer om på CasinoBonusar.nu. Inom företagsvärlden stöter vi ofta på års- och försäljningsbonusen… eller varför inte ”stanna tre månader extra”-bonusen?

Vi trillade över en äldre artikel där statligt ägda Vin & Sprit i samband med försäljning av företaget erbjöd sina 30 högsta chefer hela sex månadslöner. Kravet var att de skulle stanna kvar hos företaget tre månader efter att försäljningen gått igenom. Det innebar alltså att de 30 cheferna erbjöds möjligheten att få dubbelt betalt för tre månaders arbete.

Vin & Sprit AB – en lång historia kort

Aktiebolaget Spritcentralen, som senare kom att bli Vin & Sprit AB, grundades så tidigt som år 1917. Syftet med bolaget var att minska försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige genom att införa monopol på import och export av dessa typer av drycker. Detta monopol fanns kvar fram till dess att Sverige blev medlemmar i EU 1994, då import och export blev tillåtet även av andra godkända parter.

Beslutet togs 2007 – bonusen betalades ut två år senare

Regeringen tog beslutet om att sälja det statligt ägda bolaget Vin & Sprit redan 2007. Företaget såldes sedan till franska Pemod Ricard för 55 miljarder kronor i mars 2008. Anledningarna bakom försäljningen är svåra att tyda och även om försäljningen sägs ha bidragit till goda ekonomiska resultat så kritiserades såväl beslutet som försäljningsprocessen återkommande gånger i media. Det som står klart är att den dåvarande borgerliga regeringen uttryckte att försäljningen av bolaget var en del av privatiseringen av statligt ägda företag som pågick under denna mandatperiod.

Försäljningen skedde som nämnt i mars 2008 men det var först ett år senare som det stod klart att de 30 högsta cheferna fick varsin bonus bestående av sex månadslöner vardera.

I en artikel publicerad av Aftonbladet listades de största vinnarna av bonusupplägget. Bolagets VD blev den som plockade hem den största summan. Hans bonus låg på hela 1,9 miljoner kronor. Dessutom fick han ta emot ett avgångsvederlag på 5,6 miljoner kronor. Chefen för V & S Absolut Spirits och bolagets Vice VD fick även de plocka ut stora summor på över en miljon kronor vardera.

Alkoholmarknaden i Sverige idag

Idag finns som nämnt inget monopol på import av alkohol till Sverige, som företagare har du alltså möjlighet att inhandla alkoholhaltiga drycker från utanför Sveriges gränser. Däremot krävs det att du blir godkänd som uppslagshavare eller registrerad varumottagare, vilket kräver att du uppfyller de krav som ställs. Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida. Som privatperson har du endast rätt till att ta in alkoholhaltiga drycker för eget bruk. De godkända mängderna varierar med alkoholhalt och klargörs av tullverket.

Alkoholmarknaden i Sverige har fungerat på detta sätt under en mycket lång tid och det ser heller inte ut som att någon större förändring är på väg att ske. Då och då diskuteras värdet av Systembolaget och dess monopol av försäljning av alkohol till privatpersoner, men det leder sällan till annat än just det – diskussion.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.