Vin och ursprung

Vin och ursprung

Vem önskar inte att veta sitt ursprung och ha koll på sina rötter? Det är minst lika intressant även vad det gäller druvor och vin. Vinets historia är minst sagt spännande, följ med på resan från den allra första början till idag.

 

I begynnelsen

Vi blickar bakåt i tiden så långt det går att se historiskt vad det gäller vin. Olika typer av vinrankor har växt och frodats på vår planet i hundratusentals år och druvor har säkerligen ätits av olika djurarter lika länge. Men exakt när drycken vin först blev till, finns inget exakt datum för. Det verkar som att människan gjort vin i cirka 8000 år. Den första nu kända platsen är Kaukasus i dagens Georgien, där det finns bevis för medveten vintillverkning av den idag nödvändiga arten Vitis vinifera.

Spridningen

Från området Kaukasusbergen spred sig sakta kunskapen att producera vin till Mesopotamien och Främre Orienten. I en byggnad som daterats till 5400 – 5000 f.Kr. hittades världens äldsta vinkrus, som vi känner till idag. Det var i Iran och de norra Zagrosbergen. På insidan av det nio liters stora kruset fanns en gulaktig rest som visade sig, med modern teknologi, att det var vin. Bara som en liten jämförelse så startade bronsåldern runt 3500 f.Kr. och omkring 3000 f.Kr. uppfanns skrivkonsten, så vi har druckit vin mycket längre än vi kunnat skriva.

Vin och ursprung

Ungefär samtidigt som människan lärde sig att skriva nådde vinrankan den östra delen av Medelhavet och runt 2000 år f.Kr. odlades det rankor även i Balkan och Grekland.

Ytterligare ett spännande fynd i vinets historia är när den egyptiske faraon Tutankhamuns grav kartlades så hittades rester i en vinkruka och det visade sig att han hade rött vin med sig på sin sista resa. Tutankhamun regerade i Egypten 1300 f.Kr.

Det forntida vinet var inte så som vårt vin är idag. Arkeologiska fynd har även hittats där vin, öl och mjöd blandats, hur det smakade är verkligen svårt att föreställa sig. 

Vin och ursprung

Romarriket

Till Italien kom vinrankan på 900-talet f.Kr. och med romarnas erövringar spreds kunskapen om att odla vin runt hela Europa. Romarna hade i sin tur fått kunskap av grekerna som var de som hade utvecklat vinodlingstekniken innan. Väldigt många berömda vindistrikt i Europa anlades just av romarna, som Bordeaux, Bourgogne och Rhône i Frankrike. Även tyska Rhen- och Moseldalen samt österrikiska Wachau odlades upp av romarna.

Kyrkan

Vinets historia har under en lång period präglats av kristendomen som spridit både vinrankor och kunskap. Under medeltiden ägdes de flesta vingårdarna i Europa av kloster. Tillverkningstekniken utvecklades av de kunniga munkarna som hade både ekonomi och tid för vinförädling. Missionärerna som reste från Europa för att omvända människorna i den ”nya världen” tog med sig både religion och rankor som planterades för bland annat nattvarden.

Modern historia

1400- och 1500-talets upptäcktsresande och nybyggare reste från Spanien och Portugal till Central- och Sydamerika där vingårdar anlades. Till Sydafrika anlände vinet runt 1600-talet av holländare. 100 år senare odlade britter vin i Australien där det så småningom spreds vidare till Nya Zeeland i början av 1800-talet. Samma tid spred sig kunskapen om vin från Mexico till Kalifornien som än idag är Nordamerikas största vinområde. 

Vinets största katastrof

Året var 1863 då de första indicierna noterades om att någonting var fel på vinrankorna på en gård i södra Frankrike, nästa år var rankorna döda. Under ca 40 år dog nästan alla plantor i hela Europa. Anledningen var den förrädiska lilla vinlusen som angrep rötterna på vinrankorna. Den hade följt med den amerikanska vinrankan som var resistent mot vinlusen. I och med att det första stadiet av vinlusens utveckling var att angripa rötterna tog det tid att hitta problemet. Ännu svårare var det att finna en lösning. Eftersom de amerikanska plantorna var resistenta var lösningen att ympa den ”ädla” vinfera-rankan på amerikanska rotstockar. Eftersom vinlusen finns fortfarande ympas de flesta Vitis vinifera-rankorna än idag. Det finns några undantag i Chile och på Cypern på platser där rankorna växer i sand som lusen inte gillar.

Ur det onda föds det goda

Den fruktansvärda vinlusens problem var ordnat i början av 1900-talet. Då dök ett nytt stort problem upp. Vingårdarna var hårt ansatta och återhämtningen kom inte i en handvändning, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med vin. Mer och mer fusk blev vanligt. Det hände att viner blandades ut, om man hade tur med ett annat vin, annars kunde det vara med lite vad som helst. Billiga och enkla viner märktes med de dyra och fina vinhusens etiketter och det fanns ingen hejd på lurendrejerierna på grund av den låga produktionen och höga efterfrågan. För att komma till rätta med bedrägerierna skapade de franska myndigheterna en vinlag i slutet av 1930-talet. Vinlagen utformades och spreds runtom i Europa med egna lagar för respektive land och numera har även EU en kontrollerande funktion. Hela världens vinproduktion är idag mer eller mindre uppstyrd även om den nya vinvärlden ofta är mindre strikt än den gamla, läs Europa. Det som är väldigt bra med att det finns en vinlagstiftning är att den garanterar en viss kvalitetsklass. Det är också lättare för konsumenten att veta vad som finns i flaskan, med viss bakgrundskännedom kan tilläggas.

Operation vin

Att Sverige framför allt haft öl i sin dryckeshistoria är väl känt men under 1700-talet tog brännvinet över mer och mer. Nykterhetsrörelsen försökte under 1800-talet att få svenskarna att dricka öl i stället för sprit. På den tiden fanns även vin men det dracks oerhört lite, och om endast i de högre samhällsklasserna. Så småningom blev det folkomröstning år 1922 och motboken infördes där bara starksprit reglerades, starköl förbjöds. När motboken togs bort 1955 och det nuvarande Systembolaget infördes tog spritdrickandet fart. 1957 startar Systembolaget en kampanj som ska föra fokus från sprit till vin, den kallas för Operation vin. Det satsas på reklam om att mat och vin i kombination är det nya trendiga, samtidigt chockhöjs spritpriserna på grund av skattepåslag från ett regeringsbeslut. Dessutom har svenskarna upptäckt resandet till Medelhavet och lärt känna vinkulturen där. 1966 går vinförsäljningen om spritförsäljningen och i början av 70-talet har den totala konsumtionen gått ner men vinförsäljningen ökar, Operation vin har lyckats. Under flera decennier har svenskarna druckit vin som om vi var ett vinproducerande land. På senare tid kan vi ju faktiskt utropa oss som ett vinproducerande land och har idag många vingårdar som gör fantastiskt vin. Tack vare den globala uppvärmningen så kanske Sverige kommer ha det allra bästa klimatet för vinproduktion men det får framtiden utvisa.

LÄS MER: VINTIPS I BESTÄLLNINGSSORTIMENTET

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.