Bygga en vinkällare

Många vinsamlare och husägare drömmer om att ha en vinkällare. Det är inte bara ett perfekt utrymme för förvaring av vin; den kan även öka värdet på ditt hem och det är en given snackis på festen. Det finns flera saker att tänka på innan du börjar ditt bygge.

Det allra viktigaste är att du funderar på vilket syfte vinkällaren kommer att ha, och hur du vill använda den. Kommer du enbart att ha den till funktionell långsiktig lagring? Eller kommer den också att användas för att visa din vinkollektion och vara ett rum du vistas i? Har du ett utrymme som enkelt kan tilläggsisoleras för att bli en vinkällare, eller kräver det mycket arbete? Gör en budget och tänk över alla detaljer. Du måste även göra en lånejämförelse om du planerar att ta ett lån för att finansiera bygget.

Optimala förhållanden

De ideala förhållandena för lagring och åldring av vin brukar sägas vara i ett mörkt utrymme som är mellan 10 och 14 grader. Vin mognar snabbare ju varmare det är, och tvärtom. Luftfuktigheten i en vinkällare bör vara omkring 70%. Om luften är torrare än så kan korkarna torka, vilket kan leda till att syre kan komma in i flaskorna.Slutligen bör du tänka på att vinflaskor bör lagras på en plats som inte rör på sig. Vibrationer från till exempel en tvättmaskin är dåligt om man planerar en längre tids lagring.

Du måste även tänka på att din vinkällare måste vara välisolerad och lufttät. Det är extra viktigt att tänka på områden som under och runt dörrar och fönster. Är det betongväggar i utrymmet du vill använda som vinkällare så behöver du extra isolering. Glöm inte att det många gånger även kan behövas isolering av golv och tak. Mät temperatur och fuktighet i rummet du vill använda som vinkällare under en period innan du påbörjar något. På så sätt får du en bättre bild över hur mycket arbete som krävs och hur stor kostnaden kan bli.

Kylsystem

Det finns ett direkt samband mellan pris och prestanda när det gäller att välja ett kylsystem för vin. Kylsystem genom väggen är mest kostnadseffektiva. De är även relativt enkla att installera. Nackdelen med kylaggregat genom väggen är att de tar plats. Dessutom kan du höra buller från aggregatet både i och utanför vinkällaren. De kräver också att du gör hål i väggen, både för kylaggregatet och för korrekt ventilation.

Det finns även kylsystem där antingen hela eller delar av systemet är beläget utanför källaren, och kall luft leds in i vinkällaren. Sådana kylsystem är i allmänhet dyrare, men du slipper buller från kylaggregatet i din vinkällare.

Var noga med att räkna på kostnaden för alla detaljer kring ett eventuellt kylsystem till din vinkällare. Inte bara på hur mycket själva aggregatet kostar, utan även saker som arbetskostnad för att göra hål i väggen samt att anlita en elektriker för godkänd installation.

När grunden, isoleringen och kylsystemet är på plats är det “bara” inredningen kvar, sedan har du den perfekta platsen för lagring av viner. Då är det bara att fylla den med dina favoriter och vänta!

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.