Traditionstyngd industri på väg mot nya tider

Från att ha haft den Gamla och den Nya Världen att förhålla sig till kommer nu vinälskare i allt större utsträckning få se sin vin-karta ritas om.

Klimatförändringar och högre medeltemperaturer ställer nya krav på odlare världen över – men det finns också positiva konsekvenser av en vinproduktion i gungning.

I århundraden har vinkännare och konsumenter haft en stabil verklighet att förhålla sig till. Den Gamla Världen med sina traditioner och en klar hierarkisk ordning där varje land och region tillverkat sina viner efter vädermässiga förutsättningar, jordmån och specifika produktionsled.

Och den Nya Världen, där svängarna å andra sidan tagits ut och tillåtit både odling och framställning att vara nyskapande och experimentell. Där kolonialismen tagit europeiska vintraditioner till fjärran länder och anpassat druvsorter och tillverkning till nya förutsättningar.

Dessa har varit absoluta sanningar där tillverkare och köpare båda vetat vad de får. Men det är sanningar som håller på att spädas ut med ett allt mer dynamiskt klimat och höjda globala temperaturer. I takt med den utvecklingen har förutsättningarna att odla druvor ändrats dramatiskt.

Temperaturerna stiger

Ett exempel är södra England. Här har man tillverkat viner under en längre tid med ljumma resultat. Men under de senaste 50 åren har temperaturen i södra England stigit med två grader. Det innebär att förutsättningarna för druvodling nu är näst intill identiska med de i Champagne i norra Frankrike. Det finns anledning att tro att britterna jublar över detta faktum.

Förutom England tippas även Michigan i norra USA, Polen och Tasmanien bli storspelare på den internationella vinmarknaden under kommande år. Dessa platser i alla fall temporärt kommer lämpa sig mycket väl för druvodling.

Men alla får inte åtnjuta optimerade förhållanden. De regioner som redan ligger långt söderut, som Franska Bordeaux eller Spanska Rioja, kämpar med ett allt varmare klimat som gör mognadsprocessen på druvorna kortare och kortare.

Studier

En studie från 2016 visade att druvor kan dra fördel av en tidigare mognad som en konsekvens av varmare klimat. Fler tanniner och en bättre komplexitet var några av de positiva resultaten. Men värmeökningen fortsätter, och studier har ännu inte visat vad ytterligare temperaturhöjningar kan innebära för vinernas kvalitet i berörda områden.

För att bibehålla samma standard och smak på vinet har forskare räknat ut att vinodlingar i många områden kommer tvingas flytta så långt som 50 mil norrut under de kommande 100 åren. Eller stanna kvar och hantera konsekvenserna av vad höjda temperaturer gör med druvorna. Det finns nämligen en mängd odlare som gör just detta redan idag.

Skogsbränder

De senaste årens skogsbränder och varma temperaturer i Kalifornien har fått lokala odlare att börja arbeta med modifierade druvsorter. Producenten Randall Grahm på Bonny Doon Vineyard i Kalifornien håller till exempel på att ta fram en druva som han hoppas ska klara både varmare väder men som också ska kunna odlas utan bevattning, så kallad ”dry-farming”.

Eftersom den Nya Världens vinproduktion nästan helt saknar krav och restriktioner som den Gamla Världens DOC, DOCG etc., så tillåts man i högra grad laborera fram nya lösningar som ligger i linje med ett föränderligt klimat. Nya Världen fokuserar i regel på druvan medan den Gamla Världen lägger stor vikt vid terroir och mineraler. Här ser man en tendens till att den Nya Världen kan komma att dra ifrån den Gamla under kommande år, när den sistnämnda tvingas jobba efter uråldriga restriktioner i en värld som förändras i allt snabbare takt.

Så vad kan slutsatsen vara av allt detta?

Vi kommer i takt med klimatförändringarna kunna se på hur en gammal modell omstruktureras till en ny modell när kartan för vinproduktion runt om i världen ritas om. Det som kommer krävas är fler experiment med variationer av druvor. Som vinälskare väntar också en spännande tid, då odlare kommer tvingas laborera med mindre kända druvsorter som är bättre lämpade för vissa varmare klimat.

De odlare som klarar av den omställningen står bäst rustade för den nya verkligheten som oundvikligen kommer drabba både producenter och konsumenter inom en snar framtid. 

Text: Nicholas Bonde
Illustration: Derin Sunneson

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Your email address will not be published.